• Tips >  
  • 3 essentiële DNS-records voor een succesvolle e-mailcampagne

 

Nieuws | dinsdag 1 maart 2016 Deel op Facebook     

3 essentiële DNS-records voor een succesvolle e-mailcampagne

E-mailmarketing is nog steeds een van de meest gebruikte online marketingstrategieën. Juiste data en een goede call-to-action zijn essentieel. Maar ook je DNS-records bepalen mee het succes van je campagne. Met deze DNS-records bereik je maximale delivery rates.

 

E-mailmarketing is vandaag nog steeds één van de meest cruciale online marketingstrategieën die een marketeer ter beschikking heeft om communicatie met klanten of prospecten te personaliseren.

Juiste data en een goede call-to-action zijn onontbeerlijk in een e-mailcampagne. Maar je wil ook dat je e-mails worden afgeleverd. Een lage delivery rate kan bovendien afgestraft worden door spamfilters en heeft een negatieve impact op je reputatie als afzender.

Het correct instellen van enkele DNS-records is cruciaal voor de goede aflevering van je e-mails. Hier geven we je 3 DNS-records die zorgen voor een succesvolle campagne.

 

1. Reverse DNS-records

Het reverse DNS-record of PTR-record is een van de belangrijkste DNS-records voor je e-mailcampagnes. Zonder een reverse DNS-record zal het merendeel van de Internet Service Providers (ISP's) verhinderen dat je e-mails worden afgeleverd.

Een reverse DNS-record doet het omgekeerde van een A-record: het vertaalt IP-adressen naar hostnamen.

PTR-record

In vele gevallen moet een service provider of webhoster het reverse DNS-record voor jou instellen. Belangrijk om te weten is dat aan elk reverse DNS-record maar één hostnaam kan worden verbonden.

In het beste geval stemmen het forward of A-record en reverse DNS-record overeen. Hoewel het geen echte vereiste is, wordt aangeraden matchende records in te stellen.

 

2. Sender Policy Framework (SPF)

Het Sender Policy Framework (SPF) is een protocol dat verifieert of de verzender van een e-mail gerechtigd is die te verzenden namens het domein van de afzender. Het SPF is ontworpen om spammails te beperken.

Een SPF-record is opgebouwd uit verschillende mechanismen (of parameters), die aangeven welke servers e-mails mogen versturen namens de afzender. Een mailserver zal, bij ontvangst van een e-mail, een SPF-record opvragen en de parameters controleren. Corresponderen die met de DNS-instellingen van het domein van de afzender, dan weet de ontvangende mailserver dat de e-mail legitiem is.

Het manueel genereren en toevoegen van een SPF-record kan een complex werk zijn. Bovendien is het belangrijk dat record correct wordt ingesteld. Een fout SPF-record kan ervoor zorgen dat ISP's weigeren je e-mails af te leveren en heeft een negatieve impact op je reputatie als afzender.

Er zijn echter verschillende wizards beschikbaar om een SPF-record te genereren. SPFwizard.net en SPFwizard.com zijn daarvan een voorbeeld. De domeinnaamspecialist Nomeo biedt een SPF-wizard aan als gratis dienst, waarmee je een SPF-record niet alleen automatisch genereert, maar ook toevoegt aan je domeinnaam.

SPF-wizard

Een SPF-record mag maar een beperkt aantal DNS-requests bevatten. Overschrijdt het 10 DNS-requests, dan zal het resulteren in een permanente fout. Het is dus belangrijk je record correct te configureren.

 

3. DomainKeys Identified Mail (DKIM)

DomainKeys Identified Mail (DKIM) wordt vaak ingezet bij de screening van e-mails om spam tegen te gaan. Het eigenlijke doel van DKIM is echter de het authentificeren van de afzender.

Een DKIM-record werkt als volgt: DKIM voegt automatisch een digitale handtekening toe aan elk verzonden bericht, die gebaseerd is op een private sleutel. De ontvangende mailserver doet vervolgens een DNS-request om de publieke sleutel van de afzender te ontvangen. De ontvanger van de e-mail gebruikt die publieke sleutel om de handtekening te controleren. Slaagt die controle, dan betekent dat dat de e-mail daadwerkelijk afkomstig is van het betreffende domein. Mislukt die controle, dan weet de ontvanger dat de e-mail is aangepast in transit.

DKIM blokkeert e-mails niet. Wel geeft het aan welke e-mails ongeldig zijn. Spamfilters kunnen vervolgens die controle gebruiken om e-mails te beoordelen als legitiem of spam. Een DKIM record ziet er als volgt uit:

1._domainkey.domeinnaam.tips IN TXT

"k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo1ylOsv+
0C/zlcSyjLRKymMo33pYSI/yPWnZYOcTB2itTEwOMYLOxWjGgZFxO7VRGNCy9ch
RiJOWjm4BqR44UWBHZR76Zv0EVG9tC2liqWSx4S/+tLJh+mHnHPXxfazw
SACmTEYDHu4jcVK4yRLnCYpNxHpOYed7li0aLR/z8TC2Oor9spB3PvDtwf7H
fMnOWryPt8NggUqoX0/xlzvUyJAOm+KcyoP25Uqgm13X/tTb3VKbiw6/ETQD5STUP
oOxA+p5eGVv6p+drK1KdkWyNWj+KSmSKMBsMfPI686UMGYwESSXicTN9fNu0s
9ksuwNN3SSd7UvSY2R5BflsCWwPQIDAQAB"


Net zoals SPF-records, kent DKIM een complexe opbouw. Ook hier is belangrijk het record correct te configureren om te voorkomen dat het een negatieve impact heeft op delivery rates. DKIM-records kunnen gegenereerd worden via port25.com of dkimcore.org.

 

Testen

Vooraleer je van start gaat met het uitsturen van je e-mails, is het belangrijk uitvoerig te testen of de records correct zijn ingesteld op je domeinnaam. Een eenvoudige manier om te testen of het SPF- en DKIM-record correct zijn ingesteld, is door een e-mail te versturen naar een Gmail-account.

Bekijk het origineel van de e-mail in Gmail. In het bericht kan je controleren of het SPF- en DKIM-record een pass- of failstatus hebben. Krijg je een failstatus voor een of beide protocols, dien je je records opnieuw in te stellen. Aarzel niet om je registrar te contacteren bij problemen met het configureren van de records.

 


Lees meer over : DNS | records | SPF | DKIM | Reverse DNS-record | marketing | mail

 

Deel dit artikel  Deel op Facebook     

   

Abonneer op onze nieuwsbrief

Ontvang iedere woensdag tips en het laatste nieuws over domeinnamen in je mailbox.

Partners

Domeinnaam registreren bij Nomeo cloudstar
Persberichten - Adverteren - Sitemap - Privacy & gebruiksovereenkomst - 2015-2016 © Kreos Services bvba